Danske Forlags generalforsamling og middag for personlige medlemmer 2022

Danske Forlag afholder tirsdag den 17. maj 2022 generalforsamling og middag for de personlige medlemmer.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, mere følger.