Danske Forlags generalforsamling, overrækkelse af Jubilæumslegat og middag 2023

De personlige medlemmer inviteres til generalforsamling, overrækkelse af Jubilæumslegat og middag i forlængelse af inspirationsseminar.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen - mere følger.