Danske Forlags inspirationsseminar for alle ansatte på medlemsforlagene

Danske Forlag afholder seminar for alle ansatte på medlemsforlagene tirsdag den 17. maj 2022.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, mere følger.