Fagligt netværksarrangement om læremidlernes værdiskabelse

Læremidlernes værdiskabelse og kvalitet i læremidlerne blev drøftet på Danske Undervisningsforlags strategiseminar i december 2022. Det tema tager vi nu op på et fagligt netværksarrangement. Vi har inviteret Jacob Graff Nielsen og Stig Toke Gissel til at give hver deres bud på, hvilken betydning læremidler har, burde have, kan få - på henholdsvis grundskole/ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

Jacob Graff Nielsen er dekan ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Som dekan har Jacob Graff Nielsen det overordnede strategiske ansvar for fakultetets uddannelse, forskning og formidling. Graff har omfattende erfaring med bl.a. forskningsevaluering, akkreditering og uddannelseskvalitet og dertil stor viden om og mange holdninger til læremidlernes betydning.

Stig Toke Gissel er leder af Læremiddel.dk, docent, ph.d. og er især optaget af læremiddeldesign: hvordan brugerne anvender læremidler, samt hvilken effekt brugen af læremidler har i forhold til læring. Gissel har tillige præget den offentlige debat om især digitale læremidler. Læremiddel.dk arbejder bl.a. med det formål at gøre en forskel i praksis, for undervisere, for skoler og lærere, og for forlag.

Kom og lyt og deltag i debatten - og benyt samtidig lejligheden til at netværke med dine kolleger over et glas vin.


Program: 

Kl. 16:00 Velkomst v/Cliff Hansen og introduktion til programmet
Kl. 16:15 Oplæg v/ Jacob Graff Nielsen
Kl. 16:45 Debat
Kl. 17:00 Pause: netværk og vin
Kl. 17:15 Oplæg v/ Stig Toke Gissel
Kl. 17:45 Debat
Kl. 18:00 Tak for i dag v/Cliff Hansen

Der er mulighed for kun at deltage før eller efter netværkspausen.

Tilmelding:

Persondata