Læremidlernes værdiskabelse og kvalitet i læremidlerne på de videregående uddannelser

Vi har inviteret Jacob Graff Nielsen til at give sit bud på, hvilken betydning læremidler har, burde have, kan få på de videregående uddannelser.

Jacob er dekan ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Som dekan har Jacob Graff Nielsen det overordnede strategiske ansvar for fakultetets uddannelse, forskning og formidling. Graff har omfattende erfaring med bl.a. forskningsevaluering, akkreditering og uddannelseskvalitet og dertil stor viden om og mange holdninger til læremidlernes betydning.

Jacobs oplæg vil tage udgangspunkt i hans erfaringer igennem snart 25 år på Københavns Universitet med lære- og håndbøger, set fra forsker- og lederperspektiv. Jacob vil bl.a. komme ind på, hvordan rammerne for en forskerkarriere inden for bl.a. jura har ændret sig, hvilket har betydning for bl.a. fokus på lærebøger.

Jacob Graff Nielsen holder her det oplæg, han skulle have holdt på den faglige netværkseftermiddag i marts.

Der vil være rig mulighed for debat med Jacob.

Tilmelding:

Persondata