Medlemsmøde om adaptive læremidler

Medlemmerne inviteres til online medlemsmøde om adaptive læremidler. Stig Toke Gissel, leder af Nationalt Videncenter for Læremidler, vil præsentere resultater fra Læremiddel.dk's egen forskning samt andre forskeres undersøgelser af adaptive læremidler i grundskolen. Det kommer både til at handle om design af adaptive læremidler, læreres og elevers brug af adaptive læremidler, samt hvad vi ved om effekter af adaptive læremidler. Oplægget vil kunne give den, der ikke arbejder med adaptiv teknologi, en fornemmelse af, hvad det er for noget, hvad det kan og gør, samt virke inspirerende for den, der allerede nu arbejder med det.

Tilmelding:

Persondata