Medlemsmøde om Nulpunktsanalyse i den danske bogbranche: trykt bogproduktion

I samarbejde med Grakom igangsatte Danske Forlag i marts 2023 et projekt med det formål at etablere et samlet klimaregnskab for den danske trykte forlagsbranches CO2-eq-udledning. Ved at tilvejebringe en baseline, en såkaldt nulpunktsanalyse, får branchen og de enkelte forlag indsigt i, hvor i produktkæden klimaaftrykket er størst. Som en del af projektet etableres en model for, hvordan klimapåvirkninger opgøres og rapporteres i branchen; en model de enkelte forlagsmedlemmer derpå kan adoptere og anvende på virksomhedsniveau. På medlemsmødet vil Grakom dels præsentere deres analyse og rapport, dels præsentere og gennemgå modellen for, hvordan det enkelte forlag kan foretage en egenregistrering. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til Grakom. Medlemsmødet afholdes 11. december, kl.  14:00-15:30 på Teams, og tilmelding skal ske senest 8. december.

Tilmelding:

Persondata