Medlemsmøde om SKI-aftaler

SKI har lavet en dynamisk indkøbsaftale for indkøb af digitale læremidler: 02.40 Digitale læremidler (2019) - ​Didaktiserede digitale læremidler til grundskolen.

Hvad indebærer SKI-indkøbsaftalerne? Hvordan kan både store og små forlag bruge aftalen om didaktiserede digitale læremidler? Hvor er fordele/barrierer i aftalen? Og er der særlige opmærksomhedspunkter for små forlag? Det er nogle af de spørgsmål, kontraktansvarlig Anja Hyltoft Lodberg og chefkonsulent Sisse Thorsbjerg vil komme omkring i deres oplæg. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

I er også meget velkomne til at indsende spørgsmål på forhånd, så Anja og Sisse kan medtage dem i deres præsentation. Spørgsmål skal indsendes til info@danskeforlag.dk inden 3. februar.

Tilmelding:

Persondata