Medlemswebinar med Copydan Tekst og Node

I samarbejde med Copydan Tekst og Node afholder vi den 31. marts kl. 10-11 medlemswebinar, hvor vi sætter fokus på kopieringsmønstret og kopivederlagsfordelingen på grundskoleområdet.
Medarbejdere fra Tekst og Node vil bl.a. komme ind på følgende temaer:

  • Grundlaget for vederlagsfordelingen. Hvordan Tekst og Node finder ud af, hvordan det vederlag uddannelsesinstitutionerne betaler, skal fordeles mellem forlag, forfattere m.fl.
  • Ændringer i kopiforbruget. Tekst og Node orienterer om den udvikling, hvor indhold fra såkaldte hjemmesideudgivere i stigende omfang benyttes af lærerne. Tekst og Node viser eksempler på, hvad det er for nye udgivelser, som i stigende grad bliver indberettet fra de uddannelsesinstitutioner, som er udpeget til det.
  • Krav om værkshøjde. Tekst og Node har skærpet sin praksis ift. at frasortere kopier, som ikke har værkshøjde. Tekst og Node kommer med eksempler på materialer, som ikke har værkshøjde.
  • Tekst og Node uddyber forbuddet mod at udgiverne aktivt opfordrer til indberetning og kommer med eksempler på tekster, som har den konsekvens, at materiale vil blive frasorteret her.

Medlemmer opfordres til at indsende eventuelle spørgsmål til rdh@danskeforlag.dk forud for webinaret.

Tilmelding:

Persondata