COPYDAN-AFTALE SAMT SAMARBEJDSAFTALE MED NOTA OM UDLÅN AF E-BØGER FRA NOTA CLASSIC-SAMLINGEN


Nota Classic-samlingen består primært af e-bøger inden for genrerne skønlitteratur, faglitteratur samt børne- og ungdomslitteratur. Den indgåede Copydan-aftale omfatter Notas gengivelse af e-bøger på baggrund af litterære værker udgivet på et forlag hjemmehørende i Danmark. E-bøger, som er udgivet kommercielt i tilgængelige formater, eller som forlaget planlægger at udgive i et tilgængeligt format inden for seks måneder, er ikke omfattet af aftalen, jfr. Copydan-aftalen pkt. 2.04. Her skal der forhandles direkte med forlaget. Aftalen indeholder i bilag 1 retningslinjer for tilgængelighed i elektroniske tekster.

I Copydan-aftalen henvises der til Samarbejdsaftalen, som indeholder bestemmelser om, hvem der har adgang til værkerne, sikkerhedskrav til e-bøgerne m.v. Samarbejdsaftalen kan også bruges som inspiration ved direkte forhandlinger mellem forlag og Nota.

Aftale om gengivelse af e-bøger til syns- og læsehandicappede

Samarbejdsaftale vedrørende Notas gengivelse af e-bøger