ANDET


Hjælp til arbejde med diversitet i forlagsbranchen

På kvindernes kampdag den 8. marts lancerede PublisHer et værktøj for forlag, som ønsker at arbejde med at fremme diversitet og inklusion i forlagsbranchen. Værktøjet er baseret på en omfattende undersøgelse og interviews med kvinder i forlagsbranchen og indeholder instruktioner og vejledninger om, bl.a. hvordan man sikrer engagement, får igangsat politikker og processer, rekruttering og strategier for en inkluderende arbejdsplads. PublisHer er et internationalt kvindenetværk for kvinder i bogbranchen. Det blev grundlagt i 2019 af Bodour Al Qasimi, som nu er formand for den internationale forlæggerforening, IPA. 
Se værktøj og guidelines.


Licensbetingelsernes betydning for retten til Copydan-vederlag

Danske Forlag har udarbejdet et notat til medlemmerne om betydningen af licensbetingelserne for retten til Copydan-vederlag ved skolernes og gymnasiernes kopiering af digitale læremidler. Notatet kan fås ved henvendelse til rdh@danskeforlag.dk


Danske Forlags notat om sikkerhed ved salg af e- og lydbøger

Forlagenes digitale udgivelser i form af e-bøger og lydbøger distribueres via en række kommercielle tjenester, hvor salget foregår både til download og som streaming. Publizon står for en stor del af distributionen, men forlagene leverer også filer direkte til salgsplatformene. Danske Forlag har lavet et notat, som slår ned på en række punkter omkring beskyttelse og information om, hvad der er lovligt ift. deling. Notatet indeholder opmærksomhedspunkter, som det enkelte forlag kan overveje i forbindelse med salget af e-bøger og lydbøger. Notatet kan fås ved henvendelse til rdh@danskeforlag.dk.


Fagfællebedømmelse

Danske Forlag har på opfordring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet et logo, som forlagene opfordres til at benytte i de bøger, der er fagfællebedømt, fx videnskabelige monografier.
Logo kan rekvireres ved henvendelse til rdh@danskeforlag.dk.
Se Danske Forlags notat om fagfællebedømmelse

Informationer om Den Bibliometriske Forsningsindikator (BFI) findes på
Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, hvor man også kan finde de gældende retningslinjer for forskningsregistrering til BFI.


Mærkning af engangsmaterialer

Copydan Tekst og Nodes aftaler med uddannelsesinstitutionerne forbyder kopiering af engangs-materialer. Danske Forlag anbefaler, at undervisningsforlagene markerer, at der er tale om et engangs-materiale ved at benytte et anbefalet standardlogo.


Vejledning fra KODA om musikklarering

Se KODAs vejledning om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online, fx musik i online lydbøger, baggrundsmusik på hjemmesider og musik i apps eller online spil.
Vejledning fra KODA om musikklarering