Danske Forlags persondatapolitik


Dataansvarlig

Danske Forlag er dataansvarlig, og vi sørger for, at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:
Danske Forlag
Slotsholmsgade 1
1217 København K
Tlf. 72 25 55 55
info@danskeforlag.dk 

I persondatapolitikken kan du læse, til hvilke formål vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager, samt hvilke rettigheder de registrerede personer har.

Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen.

Behandling af personlysninger i forbindelse med medlemskab af Danske Forlag, herunder Forlagsklubben

 • Formål:
  • Tegning af medlemskab, medlemsservice
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Almindelige personoplysninger på personlige medlemmer, medlemmer af Forlagsklubben og øvrige relevante ansatte på medlemsforlagene fx:navn, stilling, arbejdssted, medlemsforlag, kontaktoplysninger (mail og evt. telefon)
  • Fødselsdato (personlige medlemmer og medlemmer af Forlagsklubben)
  • Privat adresse (medlemmer af Forlagsklubben der selv betaler kontingent)
  • Foto på hjemmeside og i internt nyhedsbrev (bestyrelse og forretningsudvalg) samt på Facebook (Forlagsklubbens medlemmer)
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Ovenstående oplysninger opbevares, så længe en fortsat behandling er nødvendig for, at Danske Forlag kan overholde Danske Forlags forpligtelser jf. vores vedtægter, samt så længe vi er pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen.
 • Personoplysninger kan videregives til:
  • Vi har indgået en databehandleraftale med Dansk Erhverv, som leverer økonomiydelser, indsamler statistik og står for vores it-løsning. Dansk Erhverv udsender på vegne af Danske Forlag kontingentopkrævninger, fakturaer og lignende samt statistikindberetningsskemaer. Til denne brug videregiver vi de nødvendige personoplysninger til Dansk Erhverv. Vi henviser til databehandleraftalen mellem Danske Forlag og Dansk Erhverv for yderligere information.

Behandling af personoplysninger, når du deltager i arrangementer, møder mv.

 • Formål:
  • Medlemsservice, møder og arrangementsafholdelse
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Almindelige personoplysninger, fx navn, e-mail, telefonnummer samt generelle virksomhedsoplysninger
  • Særlige kategorier/følsomme oplysninger: Det forekommer, at Danske Forlag modtager oplysninger om allergier og handikap på personer, der deltager i arrangementer
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Oplysninger om, hvilke arrangementer ansatte på medlemsforlag deltager i, opbevares indtil forlagets medlemskab ophører
  • Oplysninger om ikke-medlemmer opbevares i 5 år
 • Personoplysninger kan videregives til:
  • Oplægsholdere og evt. medarrangører. 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med Danske Forlags Jubilæumslegat

 • Formål:
  • Behandling af ansøgninger til og udbetaling af Danske Forlags Jubilæumslegat
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Almindelige personoplysninger på de ansatte på medlemsforlagene, som indstilles til legatet, fx navn, medlemsforlag, kontaktoplysninger (e-mail og evt. telefon)
  • CPR-nummer
  • Kontonummer
  • Foto på hjemmeside og i internt nyhedsbrev
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Personoplysninger vedr. modtagere af Danske Forlags Jubilæumslegat slettes, når der er foretaget udbetaling. Navne på modtagere gemmes og fremgår af en liste på foreningens hjemmeside og i det elektroniske arkiv
 • Personoplysninger videregives til:
  • Oplysninger vedr. legatmodtagere sendes videre til Nordea, som forvalter Danske Forlags Jubilæumslegat på vegne af Danske Forlag.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med politisk og generel interessevaretagelse

 • Formål:
  • Politisk og generel interessevaretagelse
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Almindelige personoplysninger, fx navn, e-mail, telefonnummer
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Ovenstående personoplysninger opbevares, så længe en fortsat behandling er nødvendig i forhold til ovenstående formål
 • Personoplysninger kan videregives til:
  • Interessenter, myndigheder og andre aktører, som Danske Forlag er i kontakt med som led i vores politiske interessevaretagelse.

Behandling af personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside

Se vores cookie-politik: https://danskeforlag.dk/cookiepolitik/ 
                 

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig (rettelse)
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme (retten til at blive glemt)
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Se vores kontaktinformationer ovenfor.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Danske Forlags medarbejdere er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk