25 mio. kr. til børnelitteraturen

Danske Forlag hilser finansloven velkommen, hvor der er blevet afsat 25 mio. kr. i 2021 til at forny bogsamlinger på landets daginstitutioner og fritidsordninger. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut fra foråret 2020 viser, at personalet i knap halvdelen af børnehaverne ikke benytter sig af bøger sammen med børnene. Det vil sige, at de hverken læser højt eller inddrager bøger i deres aktiviteter med børnene. Undersøgelsen viser også, at der er for få bøger tilgængelige. Undersøgelsen har understøttet Danske Forlag og forfatterforeningernes arbejde med at få sat børns dalende læselyst og læseevner på den politiske dagsorden. Hvis børnene skal indfanges i bøgernes verden, skal relevante bogsamlinger af høj kvalitet være tilgængelige der, hvor børnene opholder sig. De 25 mio. kr. på finansloven er en god start.