Bøger er blevet en del af børnenes hverdag i udvalgte daginstitutioner.  Evaluering fra Slots- og Kulturstyrelsen viser, at det er en ubetinget succes

I 2022 har børn i en række daginstitutioner fået nye bogsamlinger via den statslige Boggladpulje. Evalueringen viser, at puljen har været en kæmpe succes, og at børnene rigtig gerne vil bøgerne. 9 ud af 10 institutioner oplever, at børn vælger bøger til, når bøger er en del af hverdagen. Efter at der er kommet bøger i institutionerne, svarer 83 % af personalet, at de i højere grad læser højt, 90 % svarer, at børnene selv søger bøgerne, og 82 % peger på, at børnene efterspørger at få læst højt.

Nogle af reaktionerne fra evalueringen er:

”Simpelthen så fantastisk og vigtigt et projekt. Noget af det mest meningsfulde, vi har været med til. Bøger er lavt prioriteret både i daginstitutioner, skoler, SFO'er og klubber og alle undersøgelser viser, at de er SÅ enormt vigtige for børn og unges liv. Både fagligt, kognitivt og ift. trivsel. Mere, mere, mere : ) TAK.”

”Vi har været meget glade for at være en del af projektet. Vores udvalg af bøger smitter af på børnenes læseglæde. Det har været et fantastisk projekt og vores samarbejdspartnere har gjort et stort stykke arbejde. Tusind tak for muligheden – det gør en verden til forskel og en mulighed for at sætte litteraturen i centrum, som vi ikke havde på budgettet ellers. TAK.”

”At vi har fået inspiration til nye bøger. At vi oftere kommer på besøg på biblioteket. At børnene har fået mere kendskab til/viden om bøgerne. At børnene har fået mere lyst til at læse. Der læses højt fast hver dag.”

Der er desværre tale om en engangspulje, så i mange daginstitutioner er der fortsat bogfattigdom. Evalueringen understreger, at det bør være en politisk ambition, at alle børn har adgang til bøger i både daginstitutioner, skoler og på ungdomsuddannelser.

Se undersøgelsen her