Bogpanelets årsrapport 2020

Bogpanelet har offentliggjort den årlige oversigt over udviklingstendenser på bogmarkedet. Danske Forlag bifalder, at Bogpanelet i rapporten anbefaler indsats for at fremme børn og unges læselyst og bedre adgang til fysiske bøger på bibliotekerne:

Læsevanerne i aldersgruppen fra 12-19 år har store udsving fra år til år, hvilket kunne tyde på, at læsevanerne her ikke er så indgroede som i den øvrige befolkning. Det er et forhold, der peget på et behov for nye indsatsfor for at fremme børns og unges læselyst og på behovet for en bedre adgang til bøger”

og

I samme periode (red.: 2018-2019) sker der imidlertid et fald, når det gælder antallet af trykte bøger på biblioteket (3,7 %), og materialeudgifterne til bøger er faldet markant siden 2010 med 10,6 %. I betragtning af at læserne ser ud til at være glade for at kigge på bøger hos de fysiske boghandlere og beslutte sig for indkøb af bøger netop her, er det betænkeligt, at bibliotekerne giver læserne stadig ringere muligheder for direkte adgang til de fysiske bøger.”

Rapporten indeholder bl.a. oversigt over udviklingen i bogomsætningen, antal og fordeling af forlag, indkøbs- og lånemønstre på folkebibliotekerne samt læsning.
Se rapporten her.