Danske Forlag advarer om risiko for, at store dele af den digitale litteraturarv trækkes fra markedet

Det kan nemlig blive konsekvensen, hvis der i den kommende lov om tilgængelighed for handicappede stilles krav om, at alle e-bøger – også alle dem, der allerede er udgivet – skal være tilgængelige for handicappede fra medio 2025.
Digitaliseringen og det stigende kommercielle udbud af e-bøger og lydbøger giver nye forbedrede muligheder for at give syns- og læsehandicappede adgang til litteraturen og lærebøger. Det er åbenbart, at disse muligheder skal udnyttes, og derfor hilser Danske Forlag den kommende lov om tilgængelighed velkommen. Loven betyder bl.a., at fra medio 2025 skal e-bøger være tilgængelige for handicappede, og dette arbejde går forlagene i gang med, når der er kommet klarhed om standarder. Hvis loven stiller krav om, at også hele bagkataloget skal gøres tilgængeligt, vil det betyde, at ca. 100.000 e-bøger skal konverteres til nye formater. En samlet omkostning på ca. 300 mio. kr. vil betyde, at mange e-bøger vil blive trukket fra både det kommercielle marked og fra bibliotekerne, så dele af vores litterære kulturarv forsvinder. Det vil være en kulturpolitisk katastrofe. Holder lovgiver fast i, at også bagkataloget skal være digitalt, opfordrer Danske Forlag derfor det offentlige til at finansiere konverteringen.
Se om ovenstående og andre synspunkter i Danske Forlags høringssvar til udkast til lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester.