Danske Forlag anbefaler, at forlag tager forbehold for tekst- og datamining (TDM)

Lov om ændring af lov om ophavsret trådte i kraft den 7. juni. I de nye lovbestemmelser er der skabt hjemmel til, at alle må foretage tekst- og datamining (TDM), medmindre rettighedshavere udtrykkeligt har taget forbehold. TDM bruges bl.a. til at træne kunstig intelligens. TDM forudsætter, at man har lovlig adgang til indholdet. Det vil f.eks. være hjemmesider, hvor indhold ligger lovligt frit tilgængeligt og adgang via et abonnement f.eks. til en streamingtjeneste. Danske Forlag anbefaler, at forlagene hurtigst muligt tager forbehold for TDM. Man kan altid på et senere tidspunkt åbne op igen og evt. gøre en tilladelse betinget af et vederlag. Hos Danske Forlag arbejder vi politisk for, at der bliver knyttet en aftalelicens til TDM, således at en aftale om TDM let og lovligt kan indgås ét sted (f.eks. hos Copydan Tekst og Node).
Du kan se, hvordan du tager forbehold for TDM her.