Danske Forlag bifalder sammen med europæiske forlæggere Parlamentets vedtagelse af AI-act

Europa-Parlamentet har den 13. marts med stort flertal vedtaget forordningen om kunstig intelligens (AI). Det betyder, at EU nu har regulering af kunstig intelligens, som kan fungere som forbillede for resten af verden.

AI-forordningen fastslår, at der er en række grundlæggende principper, som AI-virksomheder skal respektere. For forlagene er det vigtigt, at de skal respektere EU's ophavsretslovgivning – uanset om modellen er trænet uden for Europa. Og så skal de være gennemsigtige med hensyn til de data, der er brugt i træningen. Denne gennemsigtighed er afgørende for, at forlagene kan sikre, at deres værker ikke er blevet brugt ulovligt til at træne en kunstig intelligens. Forordningen supplerer de eksisterende ophavsrets-forpligtelser, som muliggør, at rettighedshavere kan tage forbehold for Text-and-Data Mining-brug af deres værker og vil understøtte udviklingen af licensbaserede aftaler.

Den hurtige udrulning af AI har kun kunnet lade sig gøre, fordi der ulovligt er blevet trænet på ophavsretligt beskyttede værker, herunder bøger, uden betaling af vederlag til rettighedshavere og uden gennemsigtighed. Udrulningen af generativ AI har allerede destabiliseret markedet og oversvømmet det med AI-indhold, ofte uden at informere forbrugerne.

Det er nu vigtigt, at Europa-Kommissionen sikrer, at rettighedshavere får plads i de vigtige diskussioner, der skal forberede implementeringen af AI-forordningen.

Se statement fra Den Europæiske Forlæggerforening FEP o.a.:
Joint statement from European creators and rightsholders