Danske Forlag: Ja tak til ansvarlig regulering af kunstig intelligens

Den menneskelige kreativitet har altid været en hjørnesten i Danmarks kulturelle identitet, og kunstneres kreative arbejde beriger vores samfund og former vores verdenssyn og værdier på utallige måder. Et af de absolut vigtigste redskaber til at understøtte kunst og kultur er ophavsretslovgivningen, som giver kunstnere og kreative indtægter, som muliggør produktion af nye bøger, film, musik m.m.

Udviklingen inden for kunstig intelligens har været uforudsigelig og eksplosiv, og vi ved, at mange af de allerstørste AI-tjenester har skabt deres succes på baggrund af massekopiering af både lovligt og ulovligt indhold, herunder bøger uden aftaler med dem, der har skabt værkerne. Tjenesterne snylter lige nu på dem, hvis værker udgør fundamentet for tjenesternes virke, og de genererer indtjening gennem brug af beskyttede værker uden at sørge for, at en del af indtjeningen går tilbage til det kulturelle økosystem. Den aktuelle praksis står i skarp kontrast til vores samfunds grundlæggende værdier om individets arbejde og bidrag.

Det er helt centralt, at retssamfundets grundlæggende rettigheder respekteres ved udviklingen af kunstig intelligens. Hvis fundamentale rettigheder med en ny teknologis fremkomst ofres eller udvandes, vil det få væsentlige negative konsekvenser for både civilsamfund og marked. Samtidig vil negligeringen af fundamentale rettigheder begrænse tilliden til legitime AI-tjenester, der anvendes til legitime og samfundsopbyggende formål, fordi der er utryghed i forhold til det lovgivningsmæssige eller moralske grundlag.

Med udgangspunkt i at kunstig intelligens skal udvikles, så det både stimulerer bæredygtig innovation og den kulturelle vækst, foreslår vi i Danske Forlag sammen med en række andre organisationer, som repræsenterer forfattere, skuespillere, aviser, musikudgivere, komponister m.fl., at der lægges vægt på følgende principper i reguleringen af kunstig intelligens:

🧠Regulering skal understøtte den menneskelige kreativitet ved at skabe rammer, som sikrer, at en del af indtjeningen, som genereres på kunstig intelligens, går tilbage til det kulturelle økosystem

🧠Transparent og ansvarlig praksis fra AI-tjenesterne

🧠Tilstrækkelige muligheder for håndhævelse

🧠Anvendelse af beskyttet indhold skal kræve samtykke

🧠Tilstrækkelig beskyttelse mod efterligninger

Se fælleserklæring fra danske rettighedsorganisationer: Den menneskelige kreativitet må ikke udhules af AI