Danske Forlags indspark til medieforhandlingerne

Medieforhandlingerne forventes at gå i gang i efteråret og Danske Forlag har opfordret Kulturministeren til at inddrage flg. to temaer af betydning for bogbranchen: 

Public Service-puljen og podcast
Public Service-puljen understøtter dansk indhold og bør ramme de medier, som er relevante for danskerne.
Markedet for podcast er i stor vækst, og danske forlag investerer i og udgiver i stigende grad podcast. Danske Forlag opfordrer til, at den kommende medieaftale giver mulighed for at søge støtte til udvikling, produktion og distribution af podcast. Det er vigtigt, at en pulje til podcast kan søges af alle indholdsproducenter, herunder forlag, og at den ikke begrænses til udvalgte udgivere, da det vil give en urimelig konkurrencesituation, hvis kun nogle udgivere pga. deres organisering får adgang til støtte. 

0-moms på bøger
Danmark har verdensrekord i beskatning af læsning. I EU har 26 lande valgt at reducere momsen på bøger, og kun Danmark og Bulgarien (20 %) har fuld moms. Momsen på bøger bør reduceres til 0, ligesom det er tilfældet for aviser. Det gælder nemlig også for bøger, at de har værdi for kultur, uddannelse, dannelse og demokratisk deltagelse. Mange bøger er dagsordensættende og tjener som afsæt for vigtige samfundsdebatter i andre medier, og som samfund har vi en interesse i, at folk læser bøger. Historisk set har både bøger og aviser reduceret moms i andre EU-lande.