EU har lyttet til bogbranchen i sag om betalingsfrister

Europa-Parlamentet har besluttet at fritage bogbranchen fra den såkaldte Late Payment Regulation, som indeholder indgribende bestemmelser om fristerne for betaling i erhvervsforhold.

Danske Forlags direktør Christine Bødtcher-Hansen udtaler til Bogmarkedet:

– Det er meget glædeligt, at der er blevet lyttet til bogbranchen, og udelukkelsen er udtryk for, at man anerkender, at branchen har behov for fleksible betalingsbetingelser for at sikre et rigt og mangfoldigt litterært landskab i hele Europa. I bogens værdikæde er lange betalingsfrister og fuld kontraktfrihed normen, og det har en enig europæiske bogbranche – forfattere, forlag og boghandlere – bakket op om.

– Vi opfordrer nu den danske regering til at fastholde dette vigtige resultat under trilogforhandlingerne.

Se pressemeddelelse fra Den Europæiske Forlæggerforening/FEP