Fokus på konsekvenser ved ulovlig kopiering

En sag om ulovlig kopiering af digitale lærebøger, hvor en 27-årig kvinde er sigtet for at have videresolgt mindst 38 digitale kopier af lærebøger i mere end 100 handler, skaber opmærksomhed omkring udfordringen med ulovlig kopiering. Der falder efter det oplyste dom i sagen i næste uge. Danske Undervisningsforlag følger sagen og bidrager aktivt til opmærksomhed om udfordringen for at skabe bedst muligt grundlag for løsninger. I en længere artikel på dr.dk, som kan læses her: https://www.dr.dk/nyheder/indland/flere-sager-om-ulovlig-kopiering-af-digitale-studieboeger-ender-i-retten-kan-have, sætter Danske Undervisningsforlag og RettighedsAlliancen fokus på alvoren i, at de studerende foretager ulovlig kopiering, og at det er en seriøs udfordring for hele fødekæden omkring udgivelsen og udviklingen af danske lærebøger.

Danske Undervisningsforlag slår til lyd for, at universiteterne må være med til aktivt at understøtte den nødvendige kulturændring blandt de studerende, og anviser løsningsforslag. Eksempelvis at skrive konsekvenser ind i kodex og kommunikere klare linjer til tutorer og vejledere om deres rolle i den nødvendige kulturændring. Som det fremgår her: https://www.dr.dk/nyheder/indland/peter-underviste-studerende-der-delte-hans-laerebog-ulovligt-det-er-helt-grotesk, er forfatter-undervisnings-vinklen også fremhævet.