Forfatterforeningerne og Danske Forlag opfordrer kultur- og erhvervsministeren til at arbejde for en løsning, så dele af litteraturarven ikke forsvinder

Forlagsbranchen har fokus på, at litteraturen bliver tilgængelig for personer med læsehandicaps, og arbejder på at gøre sig klar til et nyt direktiv fra EU, som stiller konkrete krav til e-bøgers tilgængelighed. Kravene, som endnu ikke er defineret af Kommissionen, træder i kraft den 28. juni 2025. Hvis kravene ikke kun gælder fremadrettet, men også alle de ca. 100.000 e-bøger, som allerede er på markedet, vil det betyde en udgift i størrelsesorden 300 mio. kr. på titler, som der i forvejen er en meget lille efterspørgsel efter. En konsekvens vil være, at store dele af litteraturen vil blive trukket fra markedet og bibliotekerne. Vi opfordrer derfor kultur- og erhvervsministeren til at arbejde for en løsning, hvor kravene om tilgængelighed er begrænset til e-bøger, som udkommer efter den 28. juni 2025. Personer med læsehandicap vil ikke være afskåret fra adgang til litteraturen, da staten vil have mulighed for at servicere personer med læsehandicap, som ønsker adgang til en e-bog fra bagkataloget.
Læs mere.