Klimaregnskab for den trykte bogbranche

Danske Forlag arbejder for, at den danske forlagsbranche udviser et aktivt og reelt medansvar for klima- og miljøpåvirkningen i bogproduktionen og dermed bidrager konkret til den grønne omstilling. Vi har valgt at gøre arbejdet sammen. Klima og miljø skal ikke være et konkurrenceparameter, men en dagsorden, som vi løfter i fællesskab i branchen.

Derfor har vi med støtte fra Erhvervsministeriets CO2-pulje og i samarbejde med GRAKOM udarbejdet en nulpunktsanalyse og et samlet klimaregnskab for den trykte bogbranches CO2-udledning.

Nulpunktsanalysen viser, at CO2-aftrykket fra trykte bøger er relativt lavt:

  • Den samlede trykte bogproduktion udleder knap 15.000 ton CO2, hvad der svarer til 2,6 kg pr. dansker og 0,2 promille af danskernes samlede aftryk.
  • GRAKOM har beregnet, at en gennemsnitlig bog vejer 0,61 kg, og at CO2-udledningen pr. gennemsnitsbog er 0,92 kg CO2.


Med analysen er også udviklet et klimaberegningsværktøj, som gør det muligt for de enkelte medlemsforlag fremover selv at etablere en egen baseline og følge udviklingen, samt at identificere, hvor i produktionskæden der med størst fordel kan sættes ind for at reducere energiforbrug og CO2-aftryk.

Nulpunksanalysen følges op af nye analyser, første gang i 2025 (på baggrund af 2024-data).
Analysen findes her.