Kulturministeriets Bogpanel offentliggør rapport om en læsekultur i forandring

Rapporten, som er skrevet af Jacob Ørmen, Institut for Kommunikation ved KU, indeholder spændende data om læsernes præferencer for læsemedier og genrer og dokumenterer, at mens mange læser for at forsvinde ind i en anden verden og slappe af, læser andre for at forstå andre mennesker, læse nyt og blive inspireret samt for at forbedre konkrete egenskaber.

Det er påfaldende, at en stor andel af de unge læser på grund af pligt, men det underbygges af tidligere undersøgelser, der viser, at læselysten blandt børn i Danmark er meget lav ift. andre lande. Rapporten stiller det væsentlige spørgsmål, om forskellene mellem ældre og unges læselyst er udtryk for et livsfase- eller et generationsfænomen. Ændrer læsevanerne sig gennem livet, så de unge, der primært læser af pligt, kommer til at få samme læsevaner som de ældre i undersøgelsen? Omvendt peger forskning på, at forskellige generationer foretrækker de medier, som har rundet dem gennem livets formative år. De medier, danskerne er vokset op med, har en tendens til at fortsætte med at have relevans, som de ældes, selvom nye medier introduceres løbende.

Derfor er det vigtigt at bide mærke i, at undersøgelsen understreger den tidlige socialiserings betydning for læsning senere i livet. Dem, der ikke selv fik læst højt som børn, er ikke overraskende mindre tilbøjelige til selv at læse eller lytte til bøger som voksne. 
Læs rapporten her.