Lovforslag om tilgængelighed er en game-changer for bogbranchen og litteraturen

Lyd- og e-bøger har gjort litteraturen langt mere tilgængelig for læserne, men især for befolkningsgrupper, som har haft vanskeligt ved at benytte den trykte bog. Et nyt lovforslag fra Erhvervsministeriet om tilgængelighedskrav for bl.a. e-bøger risikerer at få den konsekvens, at e-bøgerne forsvinder. Dermed bliver forbrugerne - både med og uden læsehandicaps - og litteraturen de store tabere. Derfor opfordrer Danske Forlag, Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere, Boghandlerforeningen og Dansk Erhverv kraftigt til, at der i loven bliver fundet konkrete løsninger ift. bagkataloget og ift., at der ikke indføres et udvidet forhandleransvar.

At lovforslaget, som blev fremsat den 23. februar 2022, vil være en game-changer for bogbranchen, skyldes særligt to forhold; for det første betyder lovforslaget, at det er forhandlerne (lovforslaget nævner eksempelvis Mofibo og eReolen) og ikke forlagene, der har ansvaret for, at e-bøgerne er tilgængelige, uanset at det er forlagene, der designer, udvikler og producerer e-bøgerne. Det savner mening, da forhandlerne ikke har rettighederne til at ændre i e-bøgerne. Konkret vil det bl.a. betyde, at mikroforlag ikke vil kunne påberåbe sig at være undtaget fra kravene i lovgivningen, ligesom forskellige forhandlere kan have divergerende løsninger på og dermed krav overfor forlagene om, hvordan den samme titel skal være tilgængelig. Mofibo, som står for langt den største del af e-bogsforbruget, har meddelt, at dette vil betyde, at Mofibo vil ophøre med at tilbyde e-bøger. For det andet er bagkataloget ikke blevet undtaget fra kravene i direktivet, og det betyder, at ca. 100.000 e-bøger, som allerede er på markedet, når kravene gælder fra medio 2025, skal konverteres til nye formater. Det vil være en samlet omkostning på ca. 300 mio. kr. Allerede i efteråret advarede Danske Forlag om, at det ville betyde, at store dele af litteraturen vil blive trukket fra markedet og fra bibliotekerne. Læs mere om konsekvenserne.

Danske forlag vil gerne arbejde med, at litteraturen bliver mest mulig tilgængelig for personer med handicaps, og forlagsbranchen har internationalt engageret sig i at udvikle nye standarder. Derfor er det dybt bekymrende, at vi nu står med et lovforslag, som betyder, at det er tvivlsomt, om der efter 2025 overhovedet vil være en markedsplads for danske e-bøger.