Ny vejledende aftale om forlagets oplysningsforpligtelse i forfatterkontrakter

Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag har indgået en vejledende aftale om forlagets oplysningsforpligtelse i forfatterkontrakter. Foreningerne er enige om, at bestemmelserne i aftalen bør være gældende ved indgåelse af kontrakter om udgivelse af skøn-, fag-, børnelitteratur og studiebøger, oversætteraftaler og illustratoraftaler. Dette gælder også digitale udgivelser.
Aftalen indeholder bestemmelser om, hvilken type oplysninger der skal gives, hvor hyppigt de skal gives, hvilken betydning det har, om aftalen er royaltybaseret eller med engangsvederlag m.m.
Baggrunden for aftalen er, at EU’s direktiv om det digitale indre marked (DSM-direktivet) indeholder bestemmelser om, at ophavsmændene har krav på opdaterede, relevante og omfattende oplysninger om udnyttelse af værket. Den vejledende aftale er de tre organisationers bud på, hvad der skal til for at imødekomme disse krav. Fra både Danske Forlags og forfatterforeningernes side er vi glade for, med denne aftale, at kunne håndtere sådanne brancheudfordringer i fællesskab.
Vejledningen omfatter kontrakter, som indgås efter vejledningens ikrafttræden. Ikrafttræden for vejledningen er 12 måneder efter, parterne har underskrevet vejledningen dog senest på tidspunktet for ikrafttræden af den danske lov, som implementerer DSM-direktivet. Det er pt. usikkert, hvornår den danske lov bliver fremsat, men ikrafttræden forventes tidligst at være i foråret/sommeren 2023.
Se aftalen her.