Sådan påvirker coronakrisen forlagsbranchen

Danske Forlag har blandt medlemmerne lavet en undersøgelse af, hvordan coronakrisen påvirker forlagene. Undersøgelsen viser bl.a., at knap 80 % af forlagene er negativt eller meget negativt påvirket af coronaudbruddet. Der er sket et omsætningsfald indenfor alle genrer. 85 % oplever et fald i salget af trykte bøger. Til gengæld oplever 52,5 % en stigning i salget af de digitale udgivelser. Stigningen i det digitale salg kompenserer dog ikke for faldet i det trykte salg, da 80 % svarer, at stigningen i det digitale salg alene kompenserer for 0-20 % af faldet i det trykte salg. Knap 77 % af forlagene forventer, at årsomsætningen kommer til at falde sammenholdt med de lagte budgetter. På den mere positive side viser undersøgelsen, at knap 76 % ikke planlægger afskedigelser, og 78 % svarer, at krisen indtil nu ikke har stoppet planlagte udgivelser.
Se undersøgelsen.