Skal bøger, aviser, musik, film m.m. fremover skabes af levende mennesker? Så skal kunstig intelligens reguleres

Sammen med 32 organisationer fra de kreative erhverv er Danske Forlag medunderskrivere på et opråb, som understreger, at ureguleret kunstig intelligens kan slå bunden ud af kunsten og kulturen. Vi står ved en skillevej; skal mennesket eller maskinen forme fremtidens fortællinger?

Regulering skal understøtte, at techselskaberne forpligtes til ansvarlighed, og det betyder ikke mindst, at de skal respektere, at hvis de vil bruge kreativt indhold som f.eks. bøger i udviklingen af kunstig intelligens, så skal de lave aftaler med forfatterne og forlagene. Det kræver fuld transparens i, hvilket indhold techselskaberne træner deres modeller på, og reel mulighed for, at vi som rettighedshavere kan håndhæve vores rettigheder, og at det f.eks. (selvfølgelig) er dansk og EU-ret, som finder anvendelse, når en tjeneste udbydes i Danmark.
Se debatindlægget med konkrete anbefalinger til regulering i MediaWatch.