Undervisningsministeriet (Styrelsen for It og Læring - STIL) laver udbud om indkøb af digitale læremidler under skolelukningerne

Formålet er iflg. STIL at sikre et varieret grundlag i tilgængeligheden af digitale læremidler, så skoleelever i grundskolen, gymnasierne, erhvervsskolerne og FGU kan fortsætte med at modtage en kvalificeret fjernundervisning i den periode, hvor skolerne er helt eller delvist lukkede på grund af COVID-19. Det understreges, at indkøbet ikke kan  træde i stedet for ydelser, der allerede er købt af kommuner og skoler. Indkøbet dækker dermed udelukkende ekstraordinær adgang for alle landets skoler inden for centrale fag, der er vigtige for, at skoler i Danmark kan bedrive undervisning trods skolelukningen. STIL oplyser, at der kan indkøbes inden for en afgrænset ramme på 2. mio. kr. pr. uge i alt. Frist for afgivelse af tilbud er 3. april kl. 12.

Se STILs brev til leverandørerne samt kriterier for køb af digitale læremidler.