Vigtig afgørelse slår fast, at forlag og forfattere har krav på rimeligt vederlag for den statslige tilrådighedsstillelse af litteratur til syns- og læsehandicappede

Danske Forlag har sammen med forfatterforeningerne og Copydan Tekst og Node fået fuldt medhold i Ophavsretslicensnævnet i sagen om, hvor meget Nota skal betale i vederlag for udlån af lyd- og e-bøger til syns- og læsehandicappede. Afgørelsen betyder, bl.a.

  • at vores vederlagsmodel om betaling pr. udnyttelse er blevet imødekommet, og Notas model om en engangsbetaling ved 150 udlån er afvist
  • at Nota skal betale 12 kr. pr. udlån, når værket er udgivet på det kommercielle marked i et tilgængeligt format (dvs. at bogen er lige så tilgængelig for syns- og læsehandicappede personer som for andre)
  • at Nota skal betale 7 kr. pr. udlån, hvor værket ikke er udgivet i et tilgængeligt format.

Nota indbetaler vederlagene til Copydan Tekst og Node, som fordeler efter 50/50-princippet mellem forlag og autorer. Tariffen gælder med tilbagevirkende kraft for udlån fra 11. oktober 2018 og indeksreguleres hvert år, første gang 1. januar 2019. Spørgsmålet om betaling for en evt. masterfil er ikke omfattet af kendelsen. Det er med andre ord overladt til fri forhandling mellem Nota og  forlaget.
 
Afgørelsen er vigtig, fordi den fastslår, at forlag og forfattere ligesom andre leverandører af produkter og tjenester til syns- og læsehandicappede har ret til et rimeligt vederlag fra staten, når litteraturen stilles gratis til rådighed. Og den giver god mening i en tid, hvor markedet i stigende grad tilbyder reel ligestilling i adgangen til litteraturen særligt ved den massive vækst i antallet af lydbogsudgivelser.
Medlemmer er meget velkomne til at indsende spørgsmål til kendelsen til cbh@danskeforlag.dk. Vi samler spørgsmålene sammen og holder et informationsmøde i december/januar.