Danske Forlag


Danske Forlag er interesseorganisation for forlag i Danmark, der har til formål at fremme medlemsforlagenes fælles interesser.

Foreningen er forlagenes fælles talerør i forhold til regering, politikere, myndigheder, presse samt offentligheden i øvrigt. Foreningen søger at skaffe medlemsforlagene indflydelse på og information om lovgivning, politiske initiativer og andre forhold, som er væsentlige for forlagsområdet. Det sker dels som aktiv høringspart, dels ved iværksættelse af egne initiativer.

Danske Forlag skal synliggøre forlagenes betydning for skabelsen og udbredelsen af mangfoldig og kvalitetspræget litteratur og læremidler.

Foreningen varetager tillige kontakt med organisationer i udlandet og indgår via den europæiske forlæggerforening i et samarbejde om indflydelse på relevant europæisk lovgivning. Som medlem af den internationale forlæggerforening støtter foreningen forsvaret for ytringsfriheden og ophavsretten overalt, hvor den er under pres.