Danske Undervisningsforlag


Danske Undervisningsforlag er en del af Danske Forlag, som varetager undervisningsforlagenes særlige interesser og arbejder for at skabe de bedste rammevilkår for udgivelse af læremidler.

Danske Undervisningsforlag giver forlagene synlighed og gennemslagskraft over for regering, politikere, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og offentligheden i øvrigt.
 

Foreningen er repræsenteret i relevante udvalg m.m. som f.eks. Følgegruppe om It i folkeskolen, Styregruppe for Materialeplatformen og Samarbejdsforum om udvikling af digitale læremidler i Styrelsen for It og Læring.
 

Danske Undervisningsforlag har et internationalt engagement og sikrer medlemmerne indflydelse på EU-lovgivning gennem Danske Forlags europæiske samarbejde i Federation of European Publishers i Bruxelles.