Danske Undervisningsforlag


Danske Undervisningsforlag er en del af Danske Forlag, som varetager undervisningsforlagenes særlige interesser og arbejder for at skabe de bedste rammevilkår for udgivelse af læremidler.

Danske Undervisningsforlag giver forlagene synlighed og gennemslagskraft over for regering, politikere, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og offentligheden i øvrigt. 

Foreningen er repræsenteret i diverse udvalg og fora med relevante myndigheder og samarbejdspartnere som f.eks. Styrelsen for IT og Læring (STIL), Nota, RettighedsAlliancen, dialogforum med Centre for Undervisningsmidler, etc.

Danske Undervisningsforlag har et internationalt engagement og sikrer medlemmerne indflydelse på EU-lovgivning gennem Danske Forlags europæiske samarbejde i Federation of European Publishers i Bruxelles.