- et netværk for yngre medarbejdere hos Danske Forlags medlemmer

Hvem kan blive medlem?
Ansatte og projektansatte under 40 år på forlag, som er medlemmer hos Danske Forlag.

Arrangementer
Der afholdes ca. 3 årlige arrangementer. Der kan både være tale om rent uformelle arrangementer som f.eks. øl/vin efter arbejde samt arrangementer med afsæt i et fagligt tema.

Arrangementskomité
Der nedsættes en arrangementskomité for et år ad gangen blandt klubbens medlemmer. 

Hvad koster det?
500 kr. pr. år. Beløbet kan enten betales af medlemsvirksomheden eller direkte af den ansatte. Ved indmeldelse i andet halvår betales halv pris for medlemskab i indeværende år.

Sekretariat
Danske Forlags sekretariat bistår med det praktiske omkring netværket.

Bliv medlem.

Følg os på Facebook.