- et netværk for yngre medarbejdere hos Danske Forlags medlemmer

Hvem kan blive medlem?
Yngre ansatte og projektansatte på forlag, som er medlemmer hos Danske Forlag.

Arrangementer
Der afholdes ca. 3 årlige arrangementer. Der kan både være tale om rent uformelle arrangementer som f.eks. øl/vin efter arbejde samt arrangementer med afsæt i et fagligt tema.

Arrangementskomité
Anna Sif Kyhn - Gyldendal (på valg 2024)
Andreas Gjerløv - JP/Politikens Forlag (på valg 2024)
Ida Bejder - Forlaget Alvilda (på valg 2025)
Anna Laura Kjellerup Barfoed - Gads Forlag (på valg 2025)
Fanny Menaka Dons Larsen, DJØF Forlag (på valg 2025)

Medlemmerne af arrangementskomiteen udpeges blandt og af Forlagsklubbens medlemmer for 2 år ad gangen og må gerne genopstille. 

Hvad koster det?
500 kr. pr. år. Beløbet kan enten betales af medlemsvirksomheden eller direkte af den ansatte. Ved indmeldelse i andet halvår betales halv pris for medlemskab i indeværende år.

Sekretariat
Danske Forlags sekretariat bistår med det praktiske omkring netværket.

Bliv medlem

Følg os på Facebook