- et netværk for yngre medarbejdere hos Danske Forlags medlemmer

Hvem kan blive medlem?
Yngre ansatte og projektansatte på forlag, som er medlemmer hos Danske Forlag.

Arrangementer
Der afholdes ca. 3 årlige arrangementer. Der kan både være tale om rent uformelle arrangementer som f.eks. øl/vin efter arbejde samt arrangementer med afsæt i et fagligt tema.

Arrangementskomité
Fie Sejr Ravn Jensen, Alvilda (på valg i 2023)
Iben Engelhardt Andersen, Informations Forlag (barselsvikar for Ulla Ewald Stigel, som er på valg i 2022)
Adam Khasha, SAGA - Lindhardt og Ringhof (på valg i 2022)
Anna Sif Kyhn - Gyldendal (på valg 2024)
Andreas Gjerløv - JP/Politikens Forlag (på valg 2024)
Maria Roliggaard Andersen - Gads Forlag (på valg 2024)

Medlemmerne af arrangementskomiteen udpeges blandt og af Forlagsklubbens medlemmer for 2 år ad gangen og må gerne genopstille. 

Hvad koster det?
500 kr. pr. år. Beløbet kan enten betales af medlemsvirksomheden eller direkte af den ansatte. Ved indmeldelse i andet halvår betales halv pris for medlemskab i indeværende år.

Sekretariat
Danske Forlags sekretariat bistår med det praktiske omkring netværket.

Bliv medlem.

Følg os på Facebook.