Danske Forlag afslutter undersøgelse om uønsket seksuel opmærksomhed internt på forlagene

Den af Danske Forlag iværksatte anonyme advokatundersøgelse vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed internt på forlagene er nu afsluttet og konkluderer, at der ikke er ”noget i de modtagne indberetninger, der tyder på, at branchen har et omfattende eller et udpræget problem med uønsket seksuel opmærksomhed.”

Der er i alt modtaget 15 indberetninger, som falder indenfor undersøgelsens ramme. Rapporten beskriver, at den relativt begrænsede mængde af indberetninger muligvis kan være en konsekvens af, at flere af de større danske forlag allerede har gennemført undersøgelser som led i MeToo-bølgen. De tre største forlag Gyldendal, Lindhardt og Ringhof samt JP/Politikens Forlag oplyser, at deres interne undersøgelser ligesom den tværgående undersøgelse viser, at der ikke er noget, der tyder på omfattende eller udprægede problemer med uønsket seksuel opmærksomhed. 

Danske Forlags direktør, Christine Bødtcher-Hansen, udtaler:

”Undersøgelsen blev iværksat for at skabe et bedre fundament for foreningens arbejde med, at forlagsbranchen skal være en tryg branche både for forlagsmedarbejdere og forfattere. Det er positivt, at undersøgelsen, ligesom det var tilfældet med forfatterundersøgelsen, konkluderer, at der ikke er noget, der tyder på, at vi i forlagsbranchen har omfattende problemer med uønsket seksuel opmærksomhed. Men det afholder os ikke fra at fortsætte arbejdet både i foreningen og i samarbejde med forfatterforeningerne om at understøtte en god og professionel kultur fremadrettet.”

De to undersøgelser, den tværgående og forfatterundersøgelsen, vil blive fulgt op af et medlemsmøde samt et mere formaliseret samarbejde med forfatterforeningerne, som skal understøtte en branche, hvor vi behandler hinanden med respekt.

Se pressemeddelelse