Bliv medlem


Kom ind i et levende fællesskab og få indflydelse på vilkårene for danske forlag

Den danske forlagsbranche står over for langt flere udfordringer end nogensinde før. I en sådan situation er en stærk og fremtidsorienteret brancheforening, som kan tale og forhandle med baggrund i en solid tilslutning fra forlagene, en meget vigtig medspiller for forlagene.

Ifølge foreningens vedtægter kan ethvert forlag optages som medlem, når forlaget udgiver skøn- eller faglitteratur (herunder læremidler) i såvel analog som digital form. Der sættes normalt krav om, at forlaget har udgivet mindst et skøn- eller faglitterært værk i ansøgningsåret eller i det foregående år.

Medlemsforlag kan vælge at modtage information, som har særlig betydning for læremiddeludgivere.

Gode grunde til, hvorfor du skal melde dig ind i Danske Forlag

 

Hvordan bliver man medlem?

Ansøgning om medlemskab indgives skriftligt til foreningens sekretariat, enten pr. post eller mail til info@danskeforlag.dk.

Indmeldelsesblanket

Vi ser frem til en henvendelse og besvarer naturligvis gerne alle spørgsmål.