Bliv medlem


Kom ind i et levende fællesskab og få indflydelse på vilkårene for danske forlag

Den danske forlagsbranche står over for langt flere udfordringer end nogensinde før. I en sådan situation er en stærk og fremtidsorienteret brancheforening, som kan tale og forhandle med baggrund i en solid tilslutning fra forlagene, en meget vigtig medspiller for forlagene.

Ifølge foreningens vedtægter kan ethvert forlag optages som medlem, når forlaget udgiver skøn- eller faglitteratur (herunder læremidler) i såvel analog som digital form. Der sættes normalt krav om, at forlaget har udgivet mindst et skøn- eller faglitterært værk i ansøgningsåret eller i det foregående år.

Medlemsforlag kan vælge at modtage information, som har særlig betydning for læremiddeludgivere.

Hvordan bliver man medlem?

Ansøgning om medlemskab indgives skriftligt til foreningens sekretariat, enten pr. post eller mail til info@danskeforlag.dk.

Indmeldelsesblanket

Vi ser frem til en henvendelse og besvarer naturligvis gerne alle spørgsmål.