Hvad koster det?


Hvad koster det?

Kontingentet består af et forlagskontingent og minimum ét personligt medlemskab per forlag.

Forlagskontingentet følger medlemmets omsætning af skøn- og faglitterære værker (herunder læremidler) både i analog og i digital form.

Sådan opgøres den relevante omsætning

Ved indmeldelse i løbet af året betales der forholdsmæssigt kontingent af forlagskontingentet.

For nye medlemmer er der 50 % rabat på forlagskontingentet i år 1 og 25 % rabat i år 2.

Prisen for et personligt medlemskab er i 2024 kr. 1.000. Et personligt medlemskab giver adgang til at deltage i den årlige generalforsamling med efterfølgende middag og adgang til at stemme til de personlige valg. 

Beregning af kontingent for 2024
(forbehold for godkendelse på generalforsamling maj 2024)

Nye medlemmer opfordres til at gøre sig bekendt med foreningens vedtægter og særligt vedtægternes § 7 om Andre medlemsforpligtelser, hvor det bl.a. bestemmes, at "I overensstemmelse med Copydans vedtægter kan bestyrelsen træffe beslutning om, at der skal fradrages en mindre andel af medlemsforlagenes Copydanvederlag før udlodning til dækning af foreningens nødvendige omkostninger ved deltagelse i Copydans arbejde for medlemsforlagene og øvrig rettighedsvaretagelse for medlemsforlagene".

Stemmetal

Medlemsforlagene tildeles stemmetal i forhold til omsætning og antal optagne personlige medlemmer.

Se stemmetalsoversigt