Policypapirer

https://www.danskeforlag.dk/media/2693/invester-i-fremtiden-invester-i-boern-og-unges-laesning_inkl-kilder.pdf
https://www.danskeforlag.dk/media/2301/lov-om-tilgaengelighed-risiko-for-litteraturarven_danske-forlag-januar-2022.pdf
https://www.danskeforlag.dk/media/2676/nulmoms-paa-boeger-januar-2024.pdf
https://www.danskeforlag.dk/media/2682/069d-gaeldende_skoleboeger-og-kvalitetsloeft-af-folkeskolen_2-sider.pdf