Danske Forlags inspirationsseminar 2024

Danske Forlag inviterer til inspirationsseminar for alle ansatte på medlemsforlag kl. 15.

Mere følger.