Copydan-aftaler


Copydan Tekst og Nodes aftaler om kopiering
Danske Forlag forhandler på vegne af forlag aftaler gennem Copydan Tekst og Node om analog og digital kopiering. Institutioner og virksomheder, som har indgået en aftale med Copydan, kan kopiere med de begrænsninger, som følger af aftalen. Pga. den danske aftalelicensmodel giver aftalerne ret til at kopiere materiale fra både danske og udenlandske forlag, og kopieringen er altså ikke begrænset til Danske Forlags medlemmers udgivelser.

Kopiering på uddannelsesinstitutioner

Erhverv

Bibliotekers brug af bogforsider m.v.

De statslige bibliotekers interurbane lån

Kirker

Kommuner

Regioner


Aftaler med kulturinstitutioner, DR og andre med hjemmel i ophavsretslovens § 50 stk. 2

Tekst og Node har indgået en række særaftaler, som kan ses her:
http://www.tekstognode.dk/rettighedshaver/projekter.aspx

I forhold til disse aftaler er der mulighed for, at forlagene kan nedlægge forbud mod brug af forlagets værker. Se hvordan der nedlægges forbud, og find forbudsblanketter (under de enkelte projekter):
http://www.tekstognode.dk/nf


Forlagenes kopiering

Copydan har foretaget en undersøgelse af forlagenes kopiforbrug. Denne undersøgelse danner baggrund for aftalevilkårene i den aftale, som forlagene tilbydes for at kunne kopiere lovligt.
Se aftalen