AFTALE MED IFPI DANMARK OM KLARERING AF MUSIK TIL UNDERVISNINGSBRUG


Danske Forlag har indgået en aftale med IFPI Danmark om medlemsforlagenes benyttelse af IFPI Danmarks medlemmers musikudgivelser i materialer, som er produceret med henblik på benyttelse i grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Se Danske Forlags notat om klarering af musik til undervisningsbrug
Se aftalen med IFPI