COPYDAN-AFTALER


Copydan Tekst og Nodes aftaler om kopiering

Danske Forlag forhandler på vegne af forlag aftaler gennem Copydan Tekst og Node om analog og digital kopiering. Institutioner og virksomheder, som har indgået en aftale med Copydan, kan kopiere med de begrænsninger, som følger af aftalen. Pga. den danske aftalelicensmodel giver aftalerne ret til at kopiere materiale fra både danske og udenlandske forlag, og kopieringen er altså ikke begrænset til Danske Forlags medlemmers udgivelser.
 

Kopiering på uddannelsesinstitutioner
Erhverv
Bibliotekers brug af bogforsider m.v.
De statslige bibliotekers interurbane lån
Sogne og kirker
Kommuner
Regioner

 


Aftaler med kulturinstitutioner, DR og andre med hjemmel i ophavsretslovens § 50 stk. 2

Tekst og Node har indgået en række særaftaler, som kan ses her:
http://www.tekstognode.dk/rettighedshaver/projekter.aspx

I forhold til disse aftaler er der mulighed for, at forlagene kan nedlægge forbud mod brug af forlagets værker. Se hvordan der nedlægges forbud, og find forbudsblanketter (under de enkelte projekter):
http://www.tekstognode.dk/nf

 


Forlagenes kopiering

Copydan har foretaget en undersøgelse af forlagenes kopiforbrug. Denne undersøgelse danner baggrund for aftalevilkårene i den aftale, som forlagene tilbydes for at kunne kopiere lovligt.
Se aftalen

 


Forlagenes brug af billeder

Danske Forlag har med Copydan Billeder forhandlet en aftale om forlagenes brug af billeder:

Medlemsforlag kan ved henvendelse til rdh@danskeforlag.dk få en vejledning til aftalen.