Ændringer i Danske Forlags bestyrelse

På foreningens generalforsamling den 11. maj 2023 blev bestyrelsen genvalgt. Tine Smedegaard Andersen fra People's og Carsten Fenger-Grøndahl fra Aarhus Universitetsforlag, som ikke genopstillede, blev takket for engageret indsats gennem mange år. Som nye medlemmer af bestyrelsen blev valgt direktør Birgitte Franch, Alpha Forlag, forlagschef Bjarke Larsen, Forlaget Pressto, og forlagsdirektør Martin Lindø Westergaard, Syddansk Universitetsforlag. Lene Juul og Hanne Salomonsen blev genvalgt som hhv. forperson og næstforperson for to år.

Birgitte Franch, Alpha Forlag (Foto: ikke oplyst)

Martin Lindø Westergaard, Syddansk Universitetsforlag (Foto: Gitte Sehested Lund)

Bjarke Larsen, Forlaget Pressto (Foto: Jens Ulrik/Dizzy Bild) 


Se hele bestyrelsen her.