Danske Forlag advarer mod beskatning af bogbloggere

I en henvendelse til skatteministeren og kulturministeren opfordrer foreningen til, at der lyttes til og reageres på den af Dansk Forfatterforening rejste bekymring ift. beskatning af bogbloggere. Bogbloggerne spiller en vigtig rolle i det litterære kredsløb, og Danske Forlag er helt enig med Dansk Forfatterforening i, at beskatning kan få uhensigtsmæssige konsekvenser for den litterære formidling.

Danske Forlag har endvidere været i dialog med Dansk Erhverv, som har rejst sagen overfor Skattestyrelsen, som har stillet i udsigt, at sagen vil blive gennemgået i Skattekontaktudvalget.