Danske Forlag og andre rettighedsorganisationer opfordrer til transparens i EU's regulering af kunstig intelligens

Vi har allerede set eksempler på, at ophavsretligt beskyttede værker i form af tekst, billeder, nyheder, musik og film uden samtykke fra rettighedshaverne er blevet brugt til at træne de generative sprogmodeller. Det er ulovligt, og derfor er det afgørende, at EU's kommende AI Act stiller krav om, at udviklere af AI-modeller skal oplyse, hvilke værker der er brugt til træning. En bred kreds af organisationer, som repræsenterer forfattere, kunstnere, udgivere m.fl., har op til forhandlingerne i EU adresseret problemstillingen overfor digitaliseringsminister Marie Bjerre, erhvervsminister Morten Bødskov og kulturminister Jakob Engel-Schmidt.
Se henvendelse til ministre her.