Danske Forlag sætter grøn bogproduktion på dagsordenen

Med i alt 10 gennemarbejdede anbefalinger sætter Danske Forlag ”grøn bogproduktion” på dagsordenen. Anbefalingerne er resultatet af en kortlægning af igangværende og mulige tiltag baseret på kendte miljømæssige påvirkninger i hele bogens værdikæde – fra papirproduktion, design og bogtryk til distribution, salg og genanvendelse.

Arbejdet med grøn bogproduktion starter fra et højt udgangspunkt, da der i bogens værdikæde allerede i dag er en lang række tiltag, som understøtter bæredygtig bogproduktion. Først og fremmest er en meget stor del af bøgerne trykt på FSC-mærket papir, og hos trykkerierne har der igennem en årrække været fokus på at minimere de miljømæssige påvirkninger bl.a. gennem brug af forskellige certificeringsordninger og energieffektive løsninger. Den danske bogproduktion er også favoriseret af, at vi i Danmark har en stor del af distributionen samlet hos én distributør DBK. Det muliggør optimering ved distributionen af bøger til forhandlere og muliggør fælles indsatser ift. f.eks. retur. Rapportens anbefalinger understøtter dette allerede igangværende arbejde for grøn omstilling i branchen. 
Med anbefalingerne i rapporten anvises konkrete løsningsorienterede tiltag i den samlede værdikæde af både danske og udenlandske underleverandører og samarbejdspartnere. Ambitionen er, at den danske forlagsbranche også i de kommende år udviser et aktivt og reelt medansvar for klima- og miljøpåvirkningen i bogproduktionen og dermed bidrager konkret til den grønne omstilling, som i de kommende år vil tage yderligere fart i både Danmark og resten af verden.   
Vi holder et virtuelt medlemsmøde den 5. februar 2021 kl. 11.00, hvor rapportens anbefalinger vil blive gennemgået. Mere følger.

Se rapporten her.

Læs mere om grøn bogbranche.