Grøn bogbranche


Danske Forlag ønsker at understøtte grøn omstilling i bogproduktionen. I 2020 har vi udgivet rapporten Towards Environmentally Conscious Publishing, som kortlægger branchens værdikæde og kommer med 10 anbefalinger til grøn omstilling af bogbranchen, som Danske Forlags bestyrelse slutter op om.

Rapporten har til formål at udbrede viden i branchen om miljøpåvirkningerne i bogproduktionen samt kortlægge eksisterende og fremtidige muligheder for at realisere en grønnere bogbranche. Dertil kan rapporten benyttes som støtte i forlagenes interne arbejde med grøn omstilling og grøn bogproduktion.

Læs en opsummeret version af rapporten og anbefalingerne på dansk her

Læs den fulde rapport på engelsk her. 

Danske Forlag fortsætter arbejdet med at fremme den grønne omstilling ved både at deltage i internationalt samarbejde samt støtte medlemmerne i deres interne arbejde med grøn bogproduktion.

Læs mere om grøn bogbranche: