Bogbranchens klimaregnskab


Danske Forlag arbejder for, at den danske forlagsbranche udviser et aktivt og reelt medansvar for klima- og miljøpåvirkningen i bogproduktionen og dermed bidrager konkret til den grønne omstilling.

Vi har valgt at gøre arbejdet sammen. Klima og miljø skal ikke være et konkurrenceparameter, men en dagsorden, som vi løfter i fællesskab i branchen.

Derfor har vi med støtte fra Erhvervsministeriets CO2-pulje og i samarbejde med GRAKOM udarbejdet et samlet klimaregnskab for den trykte bogbranche: at etablere en baseline-/nulpunktsanalyse af den trykte bogbranches CO2-udledning.

Formålet med en nulpunktsanalyse er at give indsigt i, hvor i produktionskæden de største klimaaftryk findes med henblik på at kunne sætte ind dér, hvor aftrykket er størst, samt løbende at kunne måle udviklingen.

Nulpunktsanalysen er nu tilendebragt og kan findes her. Analysen inkluderer et værktøj, som gør det muligt for de enkelte medlemsforlag fremover selv at etablere en baseline og følge udviklingen samt at identificere, hvor i produktionskæden der med størst fordel kan sættes ind for at reducere energiforbrug og CO2-aftryk.
Værktøjet kan fås ved henvendelse til sekretariatet - rdh@danskeforlag.dk.

Nulpunktsanalysen viser, at CO2-aftrykket fra trykte bøger er relativt lavt. Den samlede trykte bogproduktion udleder knap 15.000 ton CO2, hvad der svarer til 2,6 kg. pr. dansker og 0,2 promille af danskernes samlede aftryk. 

Til sammenligning: 

Nulpunktsanalysen, som udgør en baseline, følges op af nye analyser, første gang i 2025 (på baggrund af 2024-data).

Danske Forlag opfordrer alle medlemsforlag til at anvende værktøjet og etablere en egen baseline, samt løbende at følge udviklingen. Klimaberegningsværktøjet er udarbejdet af GRAKOM, som tilbyder de enkelte forlag rådgivning om eller udførelse af en nulpunktsanalyse.
Se Grakoms rådgivningspakke for forlagene