Bogbranchens klimaregnskab


Danske Forlag arbejder for, at den danske forlagsbranche udviser et aktivt og reelt medansvar for klima- og miljøpåvirkningen i bogproduktionen og dermed bidrager konkret til den grønne omstilling. Vi har valgt at gøre arbejdet sammen. Klima og miljø skal ikke være et konkurrenceparameter, men en dagsorden, som vi løfter i fællesskab i branchen. Derfor har vi i en periode arbejdet med mulighederne for at etablere et samlet klimaregnskab for branchen: at etablere en baseline-/nulpunktsanalyse af bogbranchens CO2-udledning. Formålet med en nulpunktsanalyse er indsigt i, hvor de største klimaaftryk findes med henblik på at kunne sætte ind dér, hvor aftrykket er størst, samt løbende at kunne måle udviklingen. Det er nu blevet muligt med en bevilling fra Erhvervsstyrelsens CO2-pulje, og vi sætter nu arbejdet i gang i tæt samarbejde med GRAKOM, som bliver udførende på opgaven med at udarbejde en nulpunktsanalyse.