AI


December 2023:
Danske Forlag anbefaler, at forlag tager forbehold for tekst- og datamining (TDM)
Lov om ændring af lov om ophavsret trådte i kraft den 7. juni. I de nye lovbestemmelser er der skabt hjemmel til, at alle må foretage tekst- og datamining (TDM), medmindre rettighedshavere udtrykkeligt har taget forbehold. TDM forudsætter, at man har lovlig adgang til værket. Det vil f.eks. være hjemmesider, hvor indhold ligger lovligt frit tilgængeligt, og adgang via et abonnement f.eks. til en streamingtjeneste. Danske Forlag anbefaler, at forlagene hurtigst muligt tager forbehold for TDM. Man kan altid på et senere tidspunkt åbne op igen og evt. gøre en tilladelse betinget af et vederlag.
Se, hvordan du tager forbehold for TDM.

Oktober 2023:
Etiske retningslinjer for anvendelse af kunstig intelligens (AI) og data inden for undervisning og læring til brug for undervisere
Europa-Kommissionen har udarbejdet et sæt etiske retningslinjer for undervisere om brugen af kunstig intelligens og data i undervisningen. Retningslinjerne er beregnet til lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne og kan og bør være retningsgivende for digitale læremidler.
Retningslinjerne behandler etiske overvejelser og krav, diskuterer nye kompetencer for etisk brug af AI og data blandt undervisere og giver praktiske råd til undervisere og skoleledere om, hvordan brug af AI og data integreres effektivt i undervisningen.
Se retningslinjerne her.

Juni 2023:
Træning af kunstig intelligens kan krænke forfattere og forlags rettigheder
Tech-virksomheder, som benytter bøger, aviser m.m. til at træne kunstig intelligens, bør selvfølgelig også betale forfattere, journalister, illustratorer og alle de andre skabere, hvis indhold er helt afgørende komponenter i udviklingen af mange af de nye AI-tjenester. Alt andet er tyveri. Det er Danske Forlags direktør, Christine Bødtcher-Hansen, og Karen Rønde, direktør for mediernes rettighedsorganisation, interviewet om i Ing/Radar.
Forlag og medier vil stoppe ChatGPT’s tekst- og datahøst: "Det er åbenlyst tyveri" | Radar

Juni 2023:
Gode råd til virksomheders brug af kunstig intelligens
Både Dansk Erhverv og Kromann Reumert har udsendt retningslinjer vedr. brug af AI med gode råd til, hvordan virksomhederne kan bruge de store sprogmodeller, fx. ChatGPT, i deres arbejde, og hvad man skal være opmærksom på.
Se Dansk Erhvervs retningslinjer her
Se Kromann Reumerts anbefalinger her