Uønsket seksuel opmærksomhed


Bogbranchen skal være et trygt sted at arbejde, og som forlag har vi et ansvar for, at der er et godt og professionelt miljø i branchen. I Danske Forlag vil vi gerne være med til at understøtte en branche, hvor vi behandler hinanden med respekt.

Retningslinjer for samarbejdet mellem forlagene og medlemmer af forfatterstanden
Sammen med Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere har Danske Forlag udarbejdet et sæt retningslinjer, som skal bidrage til, at forfattere, illustratorer, oversættere, korrekturlæsere, eksterne redaktører og grafikere, som ikke er ansatte på forlagene, i samarbejdet med forlagene skal kunne arbejde uden at blive udsat for krænkelser af seksuel karakter.

Retningslinjerne indeholder anbefalinger til forfatternes håndtering af hændelser, og de tre foreninger forpligter sig på at nedsætte et udvalg, som mødes en gang om året. Her kan forfatterforeningerne bibringe Danske Forlag anonymiseret viden om de sager, der måtte have været på området.

Udvalget mødes første gang omkring maj måned 2023. Danske Forlag har valgt medlem af bestyrelsen Mette Jokumsen som Danske Forlags repræsentant i udvalget. Udvalget bistås af direktør for Danske Forlag, Christine Bødtcher-Hansen.
Se retningslinjerne her.

Danske Forlags kodeks mod seksuelle krænkelser internt på forlagene
Danske Forlag har udarbejdet et kodeks, som skal forebygge seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.
Danske Forlags kodeks mod uønsket seksuel opmærksomhed

Danske Forlag fik udført en anonym advokatundersøgelse vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed internt på forlagene i januar 2021. Undersøgelsen konkluderede, at der ikke var noget i de modtagne indberetninger, der tyder på, at branchen har et omfattende eller udpræget problem med uønsket seksuel opmærksomhed.  Undersøgelsen blev iværksat for at skabe et bedre fundament for foreningens arbejde med, at forlagsbranchen skal være en tryg branche både for forlagsmedarbejdere og forfattere. Det er positivt, at undersøgelsen konkluderede, at der ikke er noget, der tyder på, at vi i forlagsbranchen har omfattende problemer med uønsket seksuel opmærksomhed. Men det afholder os ikke fra at fortsætte arbejdet både i foreningen og i samarbejde med forfatterforeningerne om at understøtte en god og professionel kultur fremadrettet.

Pressemeddelelse: Danske Forlag afslutter undersøgelse om uønsket seksuel opmærksomhed internt på forlagene


Spørgeskema om uønsket seksuel opmærksomhed og chikane

Statens Institut for Folkesundhed har i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, COWI, Joblife og Arbejdspsykologisk Praksis udarbejdet et spørgeskema om uønsket seksuel opmærksomhed og chikane, som kan benyttes ude i virksomhederne. Der er endvidere udviklet et dialogredskab, som er en hjælp til at få italesat grænsesætning og forventninger til hinanden på arbejdspladsen. Redskaberne er derfor et led i en forebyggende indsats med at arbejde med den gode arbejdspladskultur.
Uønsket seksuel opmærksomhed fra ledere og kollegaer (sdu.dk)